MailRisk i Windows Server 2012 på Citrix feiler Thursday 25. April 2019 09:00:00


Enkelte brukere opplever at de blir sendt tilbake til startskjermen for MailRisk ved åpning i Outlook på Citrix. Foreløpig er det kun brukere på Windows Server 2012 som har rapportert om feilen. Vi undersøker saken, og oppdaterer denne saken så snart vi vet mer.

Oppdatering 20/5: Feilen skyldes at Internet Explorer (IE) ikke får til å benytte localStorage-objektet for mellomlagring av applikasjonsdata. Dette skyldes sannsynligvis en konfigurasjonsfeil i Citrix-miljøet, og ligger utenfor MailRisk sin kontroll. Ta kontakt dersom du opplever tilsvarende feilsituasjon, så vil vi kunne foreslå en løsning.