mandag 26. mars 2018

Nededtid for tjenester, planlagt 1 år siden

Tirsdag 27. mars vil det kunne bli noen minutter nedetid i tidsrommet 1900-2000 på grunn av omstart på tjenere.