fredag 23. februar 2018

Nedetid pga. vedlikehold, planlagt 1 år siden

På grunn av hardwareoppgradering på databaseserver, vil dessverre MailRisk være utilgjengelig i tidsrommet 23:00-07:30.