tirsdag 13. februar 2018

Nedetid pga. vedlikehold, planlagt 1 år siden

Det blir driftsstans på alle tjenester pga. diverse oppdateringer i tidsrommet kl. 18-24, inkludert kryptering av data i databasene. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.