Thursday 5. September 2019

api.mailrisk.com API-tjenester nede

Kl 1030 ble tjenesten satt ut av drift etter en oppgradering. Vi arbeider med feilretting.

Oppdatering kl. 1044: Tjenestene er tilbake, og overvåkes. Feilsituasjonen skyldtes et avvik mellom avhengigheter i hhv. test- og produksjonsmiljø, og vi iverksetter tiltak for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.